OH2AAV

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 13.11.2009

1. Rekisterinpitäjä

Vantaan radioamatöörit ry
c/o Jukka Yrjölä
Lummetie 33, 01300 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vantaan radioamatöörit ry, Hallitus
c/o Jukka Yrjölä
Lummetie 33, 01300 Vantaa
oh2aav@vantaanradioamatoorit.fi

3. Rekisterin nimi

Vantaan Radioamatöörit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jäsenrekisteri sisältää tiedot yhdistyksen jäsenistä. Rekisteri palvelee yhdistyksen hallintoa ja tiedonvälitystä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, jne.)
  • Radioamatööripätevyys
  • Radioamatöörikutsut
  • Yhdistykseen liittyminen ja eroaminen
  • Tehtävät yhdistyksessä
  • QSL-korttiliikenne
  • Jäsenyys Suomen Radioamatöörit ry:ssä (SRAL)
  • Jäsenmaksujen seuranta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäsenten omista ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset teitojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsentietokannasta ei luovuteta tietoja ulkopuoliseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto muodostuu hallinnointiin liittyvistä tiedoista. Tiedot säilytetään Vantaan johtokeskuksessa olevassa yhdistyksen arkistossa.

B. Atk:lle tallennetut tiedot

Täydellinen jäsentietokanta sijaitsee vantaanradioamatoorit.fi palvelimella. Tietokanta on suojattu henkilökohtaisin salasanoin. Tietokannasta otetaan säännönmukaiset varmuuskopiot.